Oferta

1. Cięcie mechaniczne na:

 • nożycach gilotynowych
  max. grubość = 25 mm, max. długość = 3150 mm
 • nożycach uniwersalnych do kształtowników

2. Zwijanie blach

 • max. grubość = 120 mm,
 • max. szerokość = 3000 mm

3. Cięcie gazowe (dowolne kształty):

 • przecinarka plazmowa - max. grubość = 100 mm
 • przecinarka acetylenowo-tlenowa - max. grubość = 300 mm

4. Obróbka skrawaniem

 • toczenie
  max. Ø = 3600 mm, max. długość = 2100 mm
 • szlifowanie
  - powierzchnie zewnętrzne walcowe i stożkowe
  max. Ø = 640 mm, max. długość = 4000 mm
  - otwory
  max. R = 200 mm, max. długość = 220 mm
  - powierzchnie płaskie
  max. wymiary = 1000 x 300 mm, h = 280 mm
  - uzębienie kół zębatych
  max. Ø = 350 mm, max. moduł = 10
 • frezowanie
  - płaszczyzny i kształty
  max. wymiar = 2000 x 400 x 440 mm
  - koła zębate walcowe
  Ø = 50 - 500 mm, max. moduł 10
 • dłutowanie
  max. Ø = 1250 mm, max. długość = 320 mm
 • struganie
  płaszczyzny i kształty
  max. wymiary 4000 x 800 x 700 mm

5. Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna:

 • nawęglanie, hartowanie, wyżarzanie
  wymiary komory pieca = 1000 x 60 x 600 mm
  temperatura pieca: do 1000 °C
 • wyżarzanie oporowe

6. Zabezpieczenie antykorozyjne aparatów, urządzeń i konstrukcji:

 • piaskowanie
 • malowanie

Posiadamy specjalistyczną grupę dźwigową i wagową.

Zajmujemy się wszystkimi pracami związanymi z urządzeniami dźwignicowymi i dźwigowymi, łącznie z remontami i rektyfikacją torowisk.

Posiadamy uprawnienia nadane przez Inspektorat Dozoru Technicznego w Lublinie.

Oferujemy usługi:

1. Dostawy i montaże urządzeń dźwignicowych (wciągniki, suwnice, żurawiki).

2. Remonty, naprawy, konserwacje stałe dźwigów, suwnic, wciągników i wyciągarek, wózków widłowych, dźwigników, podestów ruchomych, platform załadowczych.

3. Przygotowanie urządzeń do odbiorów technicznych i pomoc w rejestracji w Oddziałach Urzędu Dozoru Technicznego

4. Remonty, naprawy wag:
- kolejowych,
- samochodowych,
- uchylnych dokładniejszych równoramiennych i uchylnych,
- zwyczajnych równoramiennych złożonych,
- zwyczajnych nierównoramiennych złożonych,
- zwyczajnych przesuwnikowych złożonych.

5. Przygotowanie w/w wag do legalizacji w Urzędzie Miar.
 
Organizujemy szkolenia w postaci wykładów z ćwiczeniami praktycznymi w formie kursów, które odbywają się na terenie naszej firmy lub u Klienta.

Wszystkie kursy prowadzone są według programów zatwierdzonych przez odpowiednio: Urząd Dozoru Technicznego lub Departament Polityki Przemysłowej – Ministerstwa Gospodarki.

Jakość szkoleń gwarantuje wdrożony i utrzymywany System Zarządzania Jakością potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015.

Oferujemy:

1. Kursy dotyczące obsługi urządzeń dźwignicowych kończone są egzaminem państwowym i wydaniem uprawnień przez UDT:
- obsługa dźwigników
- obsługa suwnic sterowanych z kabiny
- obsługa suwnic sterowanych z poziomu roboczego
- obsługa dźwigów towarowych i szpitalnych
- obsługa podestów ruchomych przejezdnych
- obsługa żurawi samojezdnych

2. Kursy na „Kierowców (operatorów) wózków jezdniowych z napędem silnikowym (widłowych i platformowych)”. Posiadamy program, który obejmuje również przygotowanie kierowcy do wykonania czynności związanych z wymianą butli gazowych, potwierdzone wpisem do zaświadczenia. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu oraz uprawnienia do obsługi wszystkich typów wózków z napędem silnikowym.

3. Kurs na uprawnienia hakowych (podpinaczy ciężarów). Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie uprawniające do wykonywania czynności hakowego.
 
Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem zawiesi pasowych i elementów mocujących niemieckiej firmy SpanSet.

Gwarantujemy ceny producenta!

 • G4

  G4

 • G1

  G1

 • G2

  G2

 • G3

  G3

 • G5

  G5

 • G6

  G6

 • G7

  G7

 • G8

  G8

 • G9

  G9