img_03_53402b

1. Cięcie mechaniczne na:

 • nożycach gilotynowych
  max. grubość = 25 mm, max. długość = 3150 mm
 • nożycach uniwersalnych do kształtowników

2. Zwijanie blach
 • max. grubość = 50 mm,
 • max. szerokość = 3000 mm

 

3. Cięcie gazowe (dowolne kształty):

 • przecinarka plazmowa - max. grubość = 100 mm
 • przecinarka propanowo-butanowa - max. grubość = 300 mm

 

4. Obróbka skrawaniem
 • toczenie
  max. Ø = 2000 mm, max. długość = 1300 mm
 • szlifowanie
  - powierzchnie zewnętrzne walcowe i stożkowe
  max. Ø = 640 mm, max. długość = 4000 mm
  - otwory
  max. R = 200 mm, max. długość = 220 mm
  - powierzchnie płaskie
  max. wymiary = 1000 x 300 mm, h = 280 mm
  - uzębienie kół zębatych
  max. Ø = 350 mm, max. moduł = 10
 • frezowanie
  - płaszczyzny i kształty
  max. wymiar = 2000 x 400 x 440 mm
  - koła zębate walcowe
  Ø = 50 - 500 mm, max. moduł 10
 • dłutowanie
  max. Ø = 1250 mm, max. długość = 320 mm
 • struganie
  płaszczyzny i kształty
  max. wymiary 4000 x 800 x 700 mm

 

5. Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna:

 • nawęglanie, hartowanie, wyżarzanie
  wymiary kotła pieca = 1000 x 60 x 600 mm
  temperatura pieca: do 1000 °C
 • azotowanie
  max. Ø = 600 mm,
  max. długość = 3000 mm,
  max. temperatura do 700 °C
 • wyżarzanie indukcyjne

 

6. Zabezpieczenie antykorozyjne aparatów, urządzeń i konstrukcji:
 • piaskowanie
 • malowanie

 

Posiadamy specjalistyczną grupę dźwigową i wagową.

Zajmujemy się wszystkimi pracami związanymi z urządzeniami dźwignicowymi i dźwigowymi, łącznie z remontami i rektyfikacją torowisk.

 

Posiadamy uprawnienia nadane przez Inspektorat Dozoru Technicznego w Lublinie.

 

Oferujemy usługi:

1. Dostawy i montaże urządzeń dźwignicowych (wciągniki, suwnice, żurawiki).

2. Remonty, naprawy, konserwacje stałe dźwigów, suwnic, wyciągników i wyciągarek, wózków widłowych, dźwigników, podestów ruchomych, platform załadowawczych.

3. Przygotowanie urządzeń do odbiorów technicznych i pomoc w rejestracji w Oddziałach Urzędu Dozoru Technicznego

4. Remonty, naprawy wag:
- kolejowych,
- samochodowych,
- uchylnych dokładniejszych równoramiennych i uchylnych,
- zwyczajnych równoramiennych złożonych,
- zwyczajnych nierównoramiennych złożonych,
- zwyczajnych przesuwnikowych złożonych.

5. Przygotowanie w/w wag do legalizacji w Urzędzie Miar.

   

  Organizujemy szkolenia w postaci wykładów z ćwiczeniami praktycznymi w formie kursów, które odbywają się na terenie naszej firmy lub u Klienta.

  Wszystkie kursy prowadzone są według programów zatwierdzonych przez odpowiednio: Urząd Dozoru Technicznego lub Departament Polityki Przemysłowej – Ministerstwa Gospodarki.

  Jakość szkoleń gwarantuje wdrożony i utrzymywany System Zarządzania Jakością potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001.

  Oferujemy:

  1. Kursy dotyczące obsługi urządzeń dźwignicowych kończące się egzaminem państwowym i wydaniem uprawnień przez UDT:
  - obsługa dźwigników
  - obsługa suwnic sterowanych z kabiny
  - obsługa suwnic sterowanych z poziomu roboczego
  - obsługa dźwigów towarowych i szpitalnych
  - obsługa podestów ruchomych przejezdnych
  - obsługa żurawi samojezdnych

  2. Kursy na „Kierowców (operatorów) wózków jezdniowych z napędem silnikowym (widłowych i platformowych)”. Posiadamy program, który obejmuje również przygotowanie kierowcy do wykonania czynności związanych z wymianą butli gazowych, potwierdzone wpisem do zaświadczenia. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu oraz uprawnienia do obsługi wszystkich typów wózków z napędem silnikowym.

  3. Kurs na uprawnienia hakowych (podpinaczy ciężarów). Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie uprawniające do wykonywania czynności hakowego.

   

  Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem zawiesi pasowych i elementów mocujących niemieckiej firmy SpanSet.

  Gwarantujemy ceny producenta!