Nasze początki sięgają roku 1963, kiedy to zaczęliśmy swoją działalność jako Wydział Mechaniczny jednego z największych polskich zakładów chemicznych - Zakładów Azotowych „Puławy” w Puławach. Przez trzydzieści lat remontowaliśmy i wykonywaliśmy setki aparatów na potrzeby macierzystej firmy. Jednostkowa produkcja urządzeń oraz ich różnorodność w zakresie rodzajów, gabarytów i gatunków wykorzystywanych materiałów, spowodowała nabycie ogromnego doświadczenia i fachowości kadry technicznej i załogi.

W roku 1993 w wyniku przekształceń własnościowych powstało nowe, samodzielne przedsiębiorstwo pod nazwą Zakład Budowy Aparatury i Remontów Specjalistycznych MEZAP Sp. z o.o. Od tej chwili datuje się dynamiczny rozwój firmy, wychodzenie i zdobywanie klientów na rynku polskim, a w ostatnim okresie również z krajów Unii Europejskiej. W roku 2005 spółka weszła w skład Grupy Mostostal Puławy.

Naszą podstawową działalnością jest budowa aparatów oraz urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, energetycznym, papierniczym, spożywczym. Prowadzimy również remonty w/w aparatury oraz urządzeń dźwignicowych i wag.

Posiadane przez nas uprawnieniach polskiego Urzędu Dozoru Technicznego i niemieckiego TÜV oraz wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą PN ISO 9001:2001 daje gwarancję wysokiej jakości naszych wyrobów i usług.

Stała współpraca z wieloma biurami projektowymi umożliwia nam oferowanie wykonania aparatów i urządzeń wraz z dokumentacją warsztatową i koncesyjną wykonaną na podstawie założeń projektowych przekazanych przez klienta.

Gwarantujemy wysoką jakość i terminowość realizacji zamówień czym zyskujemy zaufanie coraz liczniejszego grona naszych odbiorców krajowych i zagranicznych.