Forma własności
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Grupa Mostostal Puławy S.A.

Kapitał zakładowy
3 467 500 zł

Zarząd
mgr inż. Andrzej Kozak - Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki

mgr inż. Paweł Chabros - Członek Zarządu, Dyrektor Marketingu i Przygotowania Produkcji

Zatrudnienie
230 osób

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy KRS Nr 0000033918

NIP
716-001-04-36

Regon
430320364

Bank
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Nr konta: 97 1020 3147 0000 8502 0105 6720